Geen Paniek!
Aggregation
Created by: Jan Gutteling
Description: In deze aggregatie staat de publicatie "Geen paniek ! Risicocommunicatie door de ogen van de 'burger'" centraal.
Related resources
Documents
Enquête overstromingsdreiging en evacuatiegedrag in Dordrecht. Onderzoek uitgevoerd in het kader van het onderzoek Perceptie en Risicocommunicatie bij het Omgaan met Overstromingsrisico's (PROmO) Select | View ]
Technical documentation
Enquête overstromingsdreiging en evacuatiegedrag in Zeeland. Onderzoek uitgevoerd in het kader van het project Perceptie en Risicocommunicatie bij het Omgaan met Overstromingsrisico's (PROmO). Select | View ]
Technical documentation
Geen Paniek ! Risicocommunicatie door de ogen van de 'burger'. Select | View ]
Book part
Kijk op Waterveiligheid. Onder redactie van Herman vd Most, Sten de Wit, Bertien Broekhans, Wietske Roos. Delft: Eburon
Kijk op waterveiligheid (2010)
Select | View ]
Book
land van Heusden / Maaskant Data
Enquête overstromingsdreiging en evacuatiegedrag in Land van Heusden / de Maaskant. Onderzoek uitgevoerd in het kader van het project Perceptie en Risicocommunicatie bij het Omgaan met Overstromingsrisico's (PROmO).
Select | View ]
Technical documentation
Risicoperceptie en risicocommunicatie bij overstromingen. Rapportage van dataverzameling in het kader van de oefenweek 'Waterproef' van de Taskforce Management Overstromingen (TMO). Select | View ]
Technical documentation
Taskforce Management Overstromingen (TMO). Rapportage van bevindingen Select | View ]
Policy document
Thema Waterveiligheid: Beleidsaanbevelingen Select | View ]
Policy document
Organizations
centre for Conflict, Risk, And Safety Perception (iCRiSP) Select | View ]
Research group
Deltares
Home | Deltares Enabling Delta Life
Select | View ]
Institute
HKV - lijn in water Select | View ]
Enterprise
Saxion Hogeschool Select | View ]
Organization
University of Twente, Department of Conflict, Risk, and Safety Select | View ]
Department
Persons
Jan M. Gutteling Select | View ]
Academic staff
Karin Stone Select ]
Academic staff
Marlies Baan Select ]
Academic staff
Milou Kievik Select ]
Academic staff
Teun Terpstra Select | View ]
Academic staff
Relation annotations
On "centre for Conflict, Risk, And Safety Perception (iCRiSP)" has member "Jan M. Gutteling" Select ]
Relation annotation
On "centre for Conflict, Risk, And Safety Perception (iCRiSP)" has member "Milou Kievik" Select ]
Relation annotation
On "centre for Conflict, Risk, And Safety Perception (iCRiSP)" has member "Teun Terpstra" Select ]
Relation annotation
On "Jan M. Gutteling" publication "Geen Paniek ! Risicocommunicatie door de ogen van de 'burger'." Select ]
Relation annotation
On "Karin Stone" works at "Deltares Home | Deltares Enabling Delta Life" Select ]
Relation annotation
On "Marlies Baan" works at "University of Twente, Department of Conflict, Risk, and Safety" Select ]
Relation annotation
On "Milou Kievik" works at "Saxion Hogeschool" Select ]
Relation annotation
On "Milou Kievik" works at "University of Twente, Department of Conflict, Risk, and Safety" Select ]
Relation annotation
On "Teun Terpstra" works at "HKV - lijn in water" Select ]
Relation annotation
Topics
flooding
risk perception
self protective behavior
risk information
survey research
Select ]
Topic
iCRiSP Research Theme: Risk perception and communication Select ]
Research topic
Created: 16 Feb 2011 by admin
Last modified: 25 Oct 2011 by jangutteling