Geen Paniek!
Aggregation
Created by: Jan Gutteling
Description: In deze aggregatie staat de publicatie "Geen paniek ! Risicocommunicatie door de ogen van de 'burger'" centraal.
Related resources
Topics
flooding
risk perception
self protective behavior
risk information
survey research
Select ]
Topic
iCRiSP Research Theme: Risk perception and communication Select ]
Research topic
Created: 16 Feb 2011 by admin
Last modified: 25 Oct 2011 by jangutteling