Geen Paniek!
Aggregation
Created by: Jan Gutteling
Description: In deze aggregatie staat de publicatie "Geen paniek ! Risicocommunicatie door de ogen van de 'burger'" centraal.
Related resources
Documents
Enquête overstromingsdreiging en evacuatiegedrag in Dordrecht. Onderzoek uitgevoerd in het kader van het onderzoek Perceptie en Risicocommunicatie bij het Omgaan met Overstromingsrisico's (PROmO) Select | View ]
Technical documentation
Enquête overstromingsdreiging en evacuatiegedrag in Zeeland. Onderzoek uitgevoerd in het kader van het project Perceptie en Risicocommunicatie bij het Omgaan met Overstromingsrisico's (PROmO). Select | View ]
Technical documentation
Geen Paniek ! Risicocommunicatie door de ogen van de 'burger'. Select | View ]
Book part
Kijk op Waterveiligheid. Onder redactie van Herman vd Most, Sten de Wit, Bertien Broekhans, Wietske Roos. Delft: Eburon
Kijk op waterveiligheid (2010)
Select | View ]
Book
land van Heusden / Maaskant Data
Enquête overstromingsdreiging en evacuatiegedrag in Land van Heusden / de Maaskant. Onderzoek uitgevoerd in het kader van het project Perceptie en Risicocommunicatie bij het Omgaan met Overstromingsrisico's (PROmO).
Select | View ]
Technical documentation
Risicoperceptie en risicocommunicatie bij overstromingen. Rapportage van dataverzameling in het kader van de oefenweek 'Waterproef' van de Taskforce Management Overstromingen (TMO). Select | View ]
Technical documentation
Taskforce Management Overstromingen (TMO). Rapportage van bevindingen Select | View ]
Policy document
Thema Waterveiligheid: Beleidsaanbevelingen Select | View ]
Policy document
Created: 16 Feb 2011 by admin
Last modified: 25 Oct 2011 by jangutteling