Geen Paniek ! Risicocommunicatie door de ogen van de 'burger'. View ]
Book part
Created by:
Description: This is a chapter in the edited book "Kijk op waterveiligheid", H. v.d. Most, S. de Wit, B. Broekhans, W. Roos (Eds.). 2010. Delft: Eburon. ISBN 978 90 5972 356 6.
Date: 2010
Applies
Enquête overstromingsdreiging en evacuatiegedrag in Dordrecht. Onderzoek uitgevoerd in het kader van het onderzoek Perceptie en Risicocommunicatie bij het Omgaan met Overstromingsrisico's (PROmO) Select | View ]
Technical documentation
Enquête overstromingsdreiging en evacuatiegedrag in Zeeland. Onderzoek uitgevoerd in het kader van het project Perceptie en Risicocommunicatie bij het Omgaan met Overstromingsrisico's (PROmO). Select | View ]
Technical documentation
land van Heusden / Maaskant Data
Enquête overstromingsdreiging en evacuatiegedrag in Land van Heusden / de Maaskant. Onderzoek uitgevoerd in het kader van het project Perceptie en Risicocommunicatie bij het Omgaan met Overstromingsrisico's (PROmO).
Select | View ]
Technical documentation
Risicoperceptie en risicocommunicatie bij overstromingen. Rapportage van dataverzameling in het kader van de oefenweek 'Waterproef' van de Taskforce Management Overstromingen (TMO). Select | View ]
Technical documentation
Created by
Jan M. Gutteling Select | View ]
Academic staff
Karin Stone Select ]
Academic staff
Marlies Baan Select ]
Academic staff
Milou Kievik Select ]
Academic staff
Is chapter of
Kijk op Waterveiligheid. Onder redactie van Herman vd Most, Sten de Wit, Bertien Broekhans, Wietske Roos. Delft: Eburon
Kijk op waterveiligheid (2010)
Select | View ]
Book
Publication of
View relation annotation
Jan M. Gutteling Select | View ]
Academic staff
Refers to
Enquête overstromingsdreiging en evacuatiegedrag in Dordrecht. Onderzoek uitgevoerd in het kader van het onderzoek Perceptie en Risicocommunicatie bij het Omgaan met Overstromingsrisico's (PROmO) Select | View ]
Technical documentation
Enquête overstromingsdreiging en evacuatiegedrag in Zeeland. Onderzoek uitgevoerd in het kader van het project Perceptie en Risicocommunicatie bij het Omgaan met Overstromingsrisico's (PROmO). Select | View ]
Technical documentation
land van Heusden / Maaskant Data
Enquête overstromingsdreiging en evacuatiegedrag in Land van Heusden / de Maaskant. Onderzoek uitgevoerd in het kader van het project Perceptie en Risicocommunicatie bij het Omgaan met Overstromingsrisico's (PROmO).
Select | View ]
Technical documentation
Risicoperceptie en risicocommunicatie bij overstromingen. Rapportage van dataverzameling in het kader van de oefenweek 'Waterproef' van de Taskforce Management Overstromingen (TMO). Select | View ]
Technical documentation
Created: 17 Feb 2011 by jangutteling
Last modified: 25 Oct 2011 by jangutteling