Marlies Baan
Academic staff
Created
Geen Paniek ! Risicocommunicatie door de ogen van de 'burger'. Select | View ]
Book part
Risicoperceptie en risicocommunicatie bij overstromingen. Rapportage van dataverzameling in het kader van de oefenweek 'Waterproef' van de Taskforce Management Overstromingen (TMO). Select | View ]
Technical documentation
Works at
View relation annotation
University of Twente, Department of Conflict, Risk, and Safety Select | View ]
Department
Works on
iCRiSP Research Theme: Risk perception and communication Select ]
Research topic
Created: 17 Feb 2011 by jangutteling
Last modified: 5 May 2011 by jangutteling