Enquête overstromingsdreiging en evacuatiegedrag in Dordrecht. Onderzoek uitgevoerd in het kader van het onderzoek Perceptie en Risicocommunicatie bij het Omgaan met Overstromingsrisico's (PROmO) View ]
Technical documentation
Description: In april 2008 gaven 405 inwoners van Dordrecht hun mening over overstromingsdreiging en enig inzicht in wat men vindt van de bewonersbrief ‘Mogelijk hoogwater buitendijkse gebieden’.
Gemiddeld genomen is het risico van een grote overstroming in de eigen regio niet de grootste bron van zorg voor de respondenten van Dordrecht. Men acht de kans op een grote overstroming in de komende 10 jaar overwegend als tamelijk onwaarschijnlijk. Daarentegen verwacht men dat de gevolgen van een overstroming groot kunnen zijn. Verwacht wordt dat grote schade aan openbare voorzieningen, ontwrichting van het dagelijks leven, en grote schade aan het eigen huis of bezittingen tamelijk waarschijnlijk is. Opmerkelijk genoeg acht men levensbedreigende situaties voor zichzelf en naasten een fractie minder waarschijnlijk. Ondanks deze inschatting van mogelijk grote gevolgen, leidt de gedachte aan een overstroming, desgevraagd, niet tot grote gevoelens van onrust.
Date: October 30, 2008
Applied in
Geen Paniek ! Risicocommunicatie door de ogen van de 'burger'. Select | View ]
Book part
Consistent with
Thema Waterveiligheid: Beleidsaanbevelingen Select | View ]
Policy document
Created by
University of Twente, Department of Conflict, Risk, and Safety Select | View ]
Department
Referred by
Geen Paniek ! Risicocommunicatie door de ogen van de 'burger'. Select | View ]
Book part
Created: 17 Feb 2011 by jangutteling
Last modified: 25 Oct 2011 by jangutteling