Kijk op Waterveiligheid. Onder redactie van Herman vd Most, Sten de Wit, Bertien Broekhans, Wietske Roos. Delft: Eburon
Kijk op waterveiligheid (2010)
View ]
Book
Description: Dit boek verkent in een tiental essays verschillende aspecten van het nieuwe waterveiligheidsbeleid.
Table Of Contents: essay 1 Van Deltacommissie 1 tot Deltacommissie 2. Alleen preventie of ook kijken naar overstromingskansen?, door Aad Correljé, Bertien Broekhans en Wietske Roos

essay 2 Waar gaat dat heen? Technische informatie in de waterveiligheid, door Jan M. Gutteling, Karin Stone, Marlies Baan en Jakolien Leenders

essay 3 Mag het wat kosten? Over de bereidheid van burgers te betalen voor waterveiligheid, door Marija Bockarjova, Peter Geurts, Marjan Oosterhaven en Anne van der Veen

essay 4 niet bij preventie alleen.Simulatie en analyse van een debat tussen voor- en tegenstanders van meerlaagsveiligheid, door Sten de Wit, Ruben Jongejan en Herman van der Most

essay 5 alle dijkringen zijn gelijk, maar... zijn sommige meer gelijk dan andere? Opvattingen en percepties ten aanzien van verschillen in bescherming tegen overstromingen, door Herman van der Most, Marija Bockarjova en Teun Terpstra

essay 6 allemaal op de bok. Naar de implementatie van nieuw waterveiligheidsbeleid, door Bertien Broekhans, Aad Correljé en Jacko van Ast

essay 7 Geen paniek! Risicocommunicatie door de ogen van de ‘burger’, door Jan M. Gutteling, Marlies Baan, Milou Kievik en Karin Stone

essay 8 alles of niets? De betekenis van perceptie-, communicatie- en beleidsonderzoek bij Waterveiligheid, door Aad Correljé, Jan M. Gutteling en Bertien Broekhans

essay 9 bedrijven en waterveiligheid. Overstromingsrisico’s en locatiekeuzes van bedrijven, door Marjan Oosterhaven, Anne van der Veen en Peter Geurts

essay 10 tegen dovemansoren gezegd? Adviezen over de opzet en inhoud van overheidscommunicatie over voorbereiden op overstromingen, door Teun Terpstra
Image:
Has chapter
Geen Paniek ! Risicocommunicatie door de ogen van de 'burger'. Select | View ]
Book part
Created: 18 Feb 2011 by jangutteling
Last modified: 5 May 2011 by jangutteling