Deltares
Home | Deltares Enabling Delta Life
View ]
Institute
Comment: Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut en specialistisch adviseur voor deltatechnologie. We werken aan innovatieve oplossingen voor water-, ondergrond- en deltavraagstukken, die het leven in delta’s, kust- en riviergebieden veilig, schoon en duurzaam maken.

We doen onderzoek en geven specialistisch advies aan overheden en marktrelaties in binnen- en buitenland. Kennis ontwikkelen, toepassen en delen staan daarbij centraal. Kennis ontwikkelen doen we samen met universiteiten, andere kennisinstituten en het bedrijfsleven, in onderzoeksprogramma’s van de overheid maar ook via contract research. Deltares telt ruim 800 medewerkers en is gevestigd in Delft en Utrecht.
Has employee
View relation annotation
Karin Stone Select ]
Academic staff
Created: 18 Feb 2011 by jangutteling
Last modified: 5 May 2011 by jangutteling