Teun Terpstra View ]
Academic staff
Image:
Comment: Dr. Ir. Teun Terpstra was van 2005 - 2009 als promovendus verbonden aan de Universiteit Twente. Op 15 januari 2010 promoveerde hij aan de Universiteit Twente op het proefschrift: "Flood preparedness. Thoughts, feelings and intentions of the Dutch public".
Dit proefschrift kwam mede tot stand in het kader van het PROmO-project.
Created
Risicoperceptie en risicocommunicatie bij overstromingen. Rapportage van dataverzameling in het kader van de oefenweek 'Waterproef' van de Taskforce Management Overstromingen (TMO). Select | View ]
Technical documentation
Is member of
View relation annotation
centre for Conflict, Risk, And Safety Perception (iCRiSP) Select | View ]
Research group
Works at
View relation annotation
HKV - lijn in water Select | View ]
Enterprise
Works on
iCRiSP Research Theme: Risk perception and communication Select ]
Research topic
Created: 18 Feb 2011 by jangutteling
Last modified: 5 May 2011 by jangutteling