Verrijkte Publicaties: Escape View ]
Video
Description: Deze film geeft uitleg over het SURFfoundation-project ESCAPE (Enhanced Scientific Communication by Aggregated Publications Environments) dat in 2009 is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, KNAW en de Universiteit Twente. In dit project is een hulpmiddel gebouwd om publicaties te verrijken met andere relevante informatie en deze in samenhang op het web toegankelijk te maken.
Cited by
Verrijkte Publicaties Select | View ]
Video
Is outcome document of
ESCAPE Select | View ]
Project
Created: 27 Jun 2011 by surfrdf
Last modified: 27 Jun 2011 by surfrdf